Mededelingen en berichten vanuit het bestuur


SEPTEMBER-NOVEMBER 2016

Mediationgesprekken inzake de plannen van de Paasheuvel: de sfeer is goed en constructiefDe Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten, het Bewonerscomite, de Vereniging Gelderse Natuur- en milieufederatie, de Paasheuvelgroep en de Gemeente Nunspeet voeren met elkaar mediationgesprekken over de toekomstplannen van de Paasheuvel, in het bijzonder over de aangevraagde wijziging van het bestemmingsplan dat afgelopen zomer ter inzage lag. Dit gebeurt onder leiding van onafhankelijk mediator, die kennis en ervaring kosteloos ter beschikking stelt.
Inmiddels zijn er twee mediationgesprekken geweest.

Het eerste gesprek was op vrijdag 16 september. Afgelopen vrijdag, 7 oktober, vond het tweede gesprek plaats. De gesprekken zijn vertrouwelijk en over de inhoud kunnen we geen mededelingen doen. Wel kunnen we u laten terug weten dat de sfeer vooralsnog goed en constructief is.

Resultaat van het eerste gesprek op 16 september was de gezamenlijke formulering van de kwestie, het feitelijke onderwerp van de mediaitiongesprekken. Tijdens het gesprek van afgelopen vrijdag gingen we in op de inhoud. De heer Sloof van de Paasheuvelgroep deelde veel inhoudelijke informatie met de betrokkenen. De betrokkenen zijn het met elkaar eens dat het mediationtraject zinvol is: een volgende afspraak is gepland.

Het Bewonerscomite en de Vereniging Dorpsgemeenschap trekken samen op in de mediation-gesprekken: een groot aantal ondertekenaars die de zienswijze van het Bewonerscomite ondertekenden, is ook lid van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten.

We houden jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten