Tienerclub Fiatal
De "Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten" kreeg in de wandelgangen regelmatig te horen dat er in Vierhouten niets te doen is voor tieners. Daarom hebben we op vrijdag 27 januari 2006 met een aantal tieners uit Vierhouten “vergaderd”. Op deze avond is besloten dat we regelmatig iets voor en met de tieners van Vierhouten gaan organiseren. Fiatal is de tienerclub van Vierhouten. De naam is in maart 2009 verzonnen door tienerclublid Fayga en unaniem gekozen als beste naam voor de club. "Fiatal" is een Hongaars woord en betekent "jong" of "jeugdig".

Fiatal is voor tieners vanaf groep 8 van de basisschool t/m de 2e klas van het voortgezet onderwijs. Ben je tussen de 11 en 14 jaar oud, woon je in Vierhouten of zijn je ouders Oud-Vierhouters, dan ben je van harte welkom op de club. De bedoeling is om per seizoen (september-juni) een aantal, leuke activiteiten te gaan doen.

Om lid te kunnen worden moeten je ouders lid zijn van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten of dit willen worden (kosten daarvoor zijn 15,00 euro per jaar). Voor een seizoen Tienerclub vragen we 20 euro lidmaatschapsgeld, dit gebruiken we voor materialen en om activiteiten te kunnen organiseren.

Verder worden we ook financieel ondersteund door een jaarlijkse bijdrage van de "Stichting Rommelmarkt Vierhouten". Incidenteel kan er een extra bijdrage worden gevraagd voor een grotere activiteit, maar dat proberen we zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast proberen we door verschillende acties en activiteiten de kas te spekken. Natuurlijk staan we ook altijd open voor leuke ideeën voor activiteiten, dus heb je ideeën, mail ze dan door naar onderstaand E-mailadres.

De eerste drie data voor het nieuwe  seizoen zijn: 14 oktober 2016, 28 oktober 2016 en 4 november 2016.

Voor meer informatie of om je als lid op te geven kun je terecht bij:Liesbeth van den Top

Waskolkweg 3
0577-840026

E-mail: epvdtop@yahoo.com

Groetjes en misschien tot ziens op de Tienerclub,
Liesbeth van den Top en Valerie Tiemens

Leiding Tienerclub Vierhouten
(onderdeel van de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten)

(gegevens afkomstig van de betreffende vereniging, informatie is onder voorbehoud)