Stichting Rommelmarkt Vierhouten

(gegevens afkomstig van de betreffende vereniging, informatie is onder voorbehoud)

Rommelmarkt

Om het verenigings- en sociaal-cultureel leven in Vierhouten financieel te ondersteunen, is de Stichting Rommelmarkt Vierhouten opgericht. Met behulp van veel vrijwilligers wordt jaarlijks in en rond het dorpshuis een rommelmarkt gehouden. Vierhouten is een klein dorp, dus verenigingen e.d. kunnen voor bepaalde zaken best een financieel steuntje in de rug gebruiken. Goederen die men kwijt wil, maar nog bruikbaar zijn, kunnen het gehele jaar door opgehaald worden. Geen koelkasten, wasmachines en grote meubelen.

Voor nadere informatie contact opnemen met:

Willem van den Top, voorzitter Reelaan 2
Telefoon: 0577 - 41 13 50
Astrid Evers, secretaris Elspeterbosweg 177 Telefoon: 0577 - 45 97 78

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Rabobank Nunspeet, rek.nr (IBAN): NL48RABO0347559115
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder no. 08079950

 Vierhouten, januari 2010

Afgelopen zomer leek het erop dat Stichting Rommelmarkt Vierhouten haar laatste markt organiseerde, omdat het bestuur opgeheven werd en er nog geen nieuwe kandidaten waren. Een messteek voor vertrekkend voorzitter Teunis Vlijm. Gelukkig enthousiasmeerde de markt nieuwe mensen en sinds september is er een nieuw bestuur:

André Duymelinck voorzitter
Erica Engberts penningmeester
Astrid Evers secretaris
Jan Pluim algemeen lid
Co Imming algemeen lid

Hiermee en natuurlijk met de inzet van de vele vrijwilligers is de rommelmarkt Vierhouten gered en zo ook de financiële ondersteuningen aan vele dorpsverenigingen. Voor dit jaar betekent dit dat de opbrengst van ongeveer € 5000,- verdeeld is over o.a. de Dorpsgemeenschap, de biljartvereniging, het steunpunt ouderen Horsterhoek, de tennis- en voetbalvereniging en de vele activiteiten die voor de jeugd georganiseerd worden.

Inzameling

Een rommelmarkt zonder spullen is als een chocoladetaart zonder chocola. Daarom willen we graag een oproep doen zoveel mogelijk mooie, nieuwe, oude, gebruikte, nog hele of waardevolle spullen te doneren aan de Stichting Rommelmarkt Vierhouten. Elke 2e zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur vindt er een inzameling van goederen plaats op de Waskolkweg 15 te Vierhouten. Wilt u buiten deze tijden of dagen uw spullen kwijt, dan kunt u contact opnemen met Jan Pluim, 06 - 512 229 34